Jakie cechy powinien posiadać sprzedawca?

W dzisiejszych czasach mimo coraz to nowszych rozwiązań technologicznych zawód sprzedawcy staje się coraz bardziej potrzebny. Za sprzedaż jakichkolwiek produktów i usług odpowiada wszak człowiek i to on musi umieć dobrze przekonać do nich potencjalnych klientów. Czy bycia świetnym sprzedawcą można się nauczyć, czy trzeba urodzić się z gotowym zestawem przydatnym na tym polu genów?

Jedną z najważniejszych cech dobrego sprzedawcy jest inteligencja emocjonalna. Co się pod nią kryje? Sprzedawca z wysoką inteligencją emocjonalną bez większych trudności odgadnie potrzeby klienta, a nawet jego nastrój. Taka osoba potrafi wczuć się w pozycję klienta i jego oczekiwania, co umożliwia jej znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania. Umiejętność ta związana jest także ze zdolnością do słuchania drugiej strony zamiast natarczywego wpajania własnych mądrości klientowi. Reasumując, pod pewnymi względami dobry sprzedawca najbardziej musi podlegać prawom ewolucji – odnosi sukcesy nie przez walkę, lecz zrozumienie otaczającej rzeczywistości i skuteczną umiejętność adaptowania się do niej.

Kolejną kluczową cechą jest… uczciwość. Powiedzenie, że każdy pracownik powinien być uczciwy wydaje się zwykłym truizmem. Jednakże mądrość w tym tkwi w podejściu do klienta. Naturalność i otwartość na jego indywidualne potrzeby jest kluczowa w sprzedaży. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku budowania długotrwałych relacji z klientem. W sytuacji, w której w danym momencie firma nie posiada optymalnego rozwiązania dla klienta, dużo lepiej jest to przedstawić uczciwie i w pełni kulturalnie, zamiast na siłę próbować przekonywać drugą stronę do własnych usług. Długoterminowo takie działanie, na każdym polu pracy, przyniesie wyłącznie owoce.

Niezwykle ważną cechą dobrego sprzedawcy jest umiejętność przedstawiania i charakteryzowania danych usług oraz produktów. To przecież sprzedawca w dużej mierze odpowiada za to, czy swój produkt przedstawi jako najlepszy na rynku, czy może – odnajdując potrzebę klienta – przekaże mu, że to właśnie ten przedmiot najskuteczniej mu pomoże.

Własny rozwój, zdobywanie wiedzy i udział w szkoleniach sprzedażowych

Wszystkie wymienione powyżej cechy są bardzo istotne i łączą się jednym elementem – wcale nie są cechami wrodzonymi i nie zależą od genów. Wszystkiego tego można się nauczyć samemu!

Naukowcy już od dawna udowodnili, że wraz z przyswajaniem wiedzy IQ człowieka może rosnąć. Podobnie jest w przypadku zarówno inteligencji emocjonalnej, umiejętności słuchania czy przedstawiania zalet produktu. Aby zwiększyć swoje umiejętności w tych zakresach, wystarczy konsekwentnie nad nimi pracować. Warto zaopatrzyć się w kilka polecanych lektur z zakresu procesów sprzedażowych, a także rozwijać się na płaszczyźnie psychologicznej, poznając mechanizmy rządzące ludzką psychiką. Osoby, które osiągnęły na tym polu sukces za jedną z głównych jego przyczyn uważają udział w dobrych szkoleniach z negocjacji i sprzedaży. Znacznie podwyższą one efekty pracy.

Pragnąc zostać sprzedawcą, bardzo ważne jest uzmysłowienie sobie, że nie ma na świecie sprzedawcy idealnego. Najlepsze zespoły sprzedażowe osiągają ok. 25% konwersji. Własną pracą, czytaniem specjalistycznych lektur oraz udziałem w szkoleniach z negocjacji i szkoleniach ze sprzedaży, można jednak dojść do tego poziomu i osiągnąć sukces.

Często jako przykład dobrych szkoleń zarówno sprzedażowych jak i marketingowych podawane są szkolenia organizowane przez firmę TM360. To liderzy tego typu szkoleń na rynku warszawskim i ogólnokrajowym. Oczywiście w każdym mieście z pewnością jest dużo sprawdzonych firm szkoleniowych i ważne żeby z nich korzystać bo kto się nie rozwija ten się cofa.