Zarządzanie zaawansowanymi projektami

Agile to koncepcja zarządzania projektami opracowana w celu zapewnienia menedżerom projektów bardziej elastycznego i wydajnego sposobu szybszego wprowadzania produktów na rynek.

Dlatego struktura Agile umożliwia zespołom projektowym dostosowanie się szybciej i łatwiej w porównaniu z innymi metodologiami projektowymi. Wiele dzisiejszych projektów ma tak wiele niewiadomych, że tradycyjna metodologia zarządzania projektami nie jest w stanie odpowiednio sobie poradzić. Utrudnia to udokumentowanie wymagań i dostosowanie się do zmian w całym projekcie. Metodologia Agile to podejście do zarządzania projektami, które wykorzystuje 4 kluczowe filary i 12 zasad do organizowania projektów. Gdyby zdefiniować Agile w skrócie, metoda ta opiera się na koncepcji ciągłych fal lub sprintów planowania i realizacji projektu, umożliwiając ciągłe dostosowywanie i dojrzewanie planu, zakresu i projektu w całym przedsięwzięciu. Zgodnie z definicją metodologii Agile projekty takie wymagają iteracyjnego podejścia, które wspiera przyrostowe, częste i spójne dostawy sprawnych produktów do klienta lub właściciela. To innowacyjne podejście zapewnia zespołowi projektowemu konsekwentne dostarczanie konkretnych produktów bez opóźnień ze względu na zmiany i zmieniające się wymagania zamawiającego. Agile ma wysoki poziom zaangażowania klientów i obejmuje częste przeglądy postępów zarówno z zespołem projektowym, jak i klientem. Istnieje kilka różnych struktur, których można użyć do uruchomienia projektu Agile. Najbardziej popularne obejmują Scrum i Kanban.

Korzyści z zarządzania projektami Agile jest wiele, szczególnie dla niektórych organizacji i typów projektów, który ewoluuje w czasie lub nie ma na początku jasnego zakresu i wymagań.

Branże działające w szybko zmieniającym się środowisku, takim jak technologia i takie, które muszą ściśle współpracować ze swoimi klientami i innymi podmiotami zewnętrznymi przez cały czas trwania projektu z pewnością skorzystają na wdrożeniu metody i certyfikacji agile pm.
Firmy, które kładą nacisk na doskonalenie procesów i produktów i stale szukają innowacji, a także
projekty, które mają wiele współzależnych zadań, i w których zespół musi ściśle współpracować i często komunikować się z klientem, aby zapewnić sukces również stosują strukturę Agile.