Czy fungicydy można stosować z innymi środkami ochrony roślin

Bez stosowania fungicydów niekontrolowane choroby grzybicze znacznie obniżyłyby produkcję upraw w na całym świecie. Patogeny chorobotwórcze są szeroko rozpowszechnione, a przed wynalezieniem fungicydów dochodziło do ogromnych strat spowodowanych chorobami, wielu zepsutych produktów w magazynach czy transporcie. Choroba taka jak łamliwość źdźbła zbóż może zmniejszyć…