Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza może obejmować różne rodzaje wierzytelności, w tym długi z tytułu niezapłaconych rachunków, alimentów, kredytów bankowych, a także zobowiązań wynikających z wyroków sądowych. Proces ten może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, a jego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez przymusowe ściągnięcie…