Co jest ważne przy opracowywaniu projektów dróg?

Podczas procesu budowy dróg należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie podłoża. W budownictwie drogowym i kolejowym bardzo często stosowane są siatki antyerozyjne, które zabezpieczają obiekt przed erozją powierzchniową.

W celu poprawy stateczności podłoża nasypów, oraz przyśpieszenia konsolidacji, stosowana jest, geosiatka. Główną jej zaletą jest umożliwienie budowy zbrojnych nasypów i konstrukcji oporowych. W tym celu stosowane są geosiatki o sztywnych węzłach, wyprodukowanych z polipropylenu, bądź też geosiatki o węzłach przeplatanych. Rolę drenażu ścian oporowych, fundamentów i skarp pełni mata drenażowa, która rozprowadza i usuwa wody gruntowe i opadowe z miejsc zagrożonych obsunięciem. Maty te posiadają wysoką zdolność do odprowadzania dużej ilości wody oraz charakteryzują się odpornością na działanie substancji chemicznych w gruncie. Dodatek włókien celulozowych w macie ma powodować odnawianie się porów na skutek zachodzących po pewnym czasie procesów niszczenia i rozkładu włókien pierwotnych. Dzięki temu również maty drenażowe będą posiadały odpowiednią wytrzymałość. Przejezdność drogi podczas trwających prac budowlanych nie jest wystarczająca, ze względu na liczne zagrożenia, jakie stawiane są przed pracownikami budowlanymi.

Do zagrożeń takich, zaliczyć możemy w głównej mierze narażenie na uszkodzenia spowodowane dużą wagą pojazdów o przeznaczeniu budowlanym, jak również i trwałe praktycznie wystawienie podłoża na zmienne warunki atmosferyczne, które często wahają się od siarczystego deszczu, poprzez palące słońce, aż do silnego, porywistego wiatru. Każdy z tych właśnie czynników, w stanie jest pozostawić trwały ślad na powierzchni drogi o przeznaczeniu budowlanym, przy czym w wielu przypadkach, oznaczają one bardzo lub mniej poważne uszkodzenia. Uszkodzenia z kolei, związane są w sposób bezpośredni z problematycznym, bądź też, w przypadkach skrajnych, niemożliwym wręcz przejazdem. Niestety, prawidłowa, swobodna i swobodna przejezdność jest kwestią priorytetową w przypadku branży budownictwa. To właśnie budownictwo, obejmuje częsty przewóz kolejnych surowców, materiałów budowlanych i narzędzi, przy czym, dobrze dobrane podłoże, takie jak płyta drogowa. Więcej informacji można znaleźć tutaj.