Sprzedaż domu z darowizny – co trzeba wiedzieć?

Darowizna to umowa cywilno-prawa, która stanowi dowód obdarowania drugiej osoby własnym majątkiem. Obdarować można wszystkim, szczególnie pieniędzmi lub nieruchomością. Wynika z niej obowiązek podatkowy, który ma zamiar opłacić obdarowany. Aby sprzedać przedmiot darowizny, należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym. Jest to o tyle ważne, że obdarowany ma obowiązek rozliczenia się z danym urzędem skarbowym.

Sprzedaż domu otrzymanego w darowiźnie

Zbycie w ciągu pierwszych pięciu lat

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży nieruchomości trzeba być obeznanym z obowiązującymi wytycznymi. Z każdej sprzedaży wynika powstanie obowiązku podatkowego, jednak wiele osób dowiaduje się o tym po otrzymaniu pisma z wezwaniem do zapłaty. Ustawa głosi, że podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości pochodzącej z darowizny wynosi 19%. Oznacza to, iż podatnik musi uiścić opłatę skarbową w wysokości 19% od kwoty, jaką otrzymał za jej zbycie. Zwolnienie z jego opłaty nie przysługuje. 5 lat zaczyna się liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym został przekazany przedmiot darowizny.

 Czy można uniknąć zapłaty podatku?

Istnieje jeden sposób na uniknięcie zapłaty podatku. Środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości podatnik ma obowiązek przeznaczyć na własne miejsce zamieszkania. Musi to zrobić w ciągu dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym sprzedał on dom podlegający umowie darowizny. Własne cele mieszkaniowe określa prawo i to pojęcie obejmuje nabycie mieszkania, domu, działki lub remont pomieszczeń.

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży domu można przeznaczyć na spłatę pożyczki zawartej na zakup nieruchomości, kredytu mieszkaniowego lub odsetek związanymi z tymi zapożyczeniami. Obowiązek podatkowy nie powstaje, gdy termin nawiązania umowy kredytowej jest wcześniejszy od daty sprzedaży nieruchomości, która wcześniej była przedmiotem darowizny. Oczywiście każda transakcja, która przyczynia się do ominięcia zapłaty podatku powinna być potwierdzona fakturą, potwierdzeniami wykonania przelewu lub aktem notarialnym, w zależności od sytuacji.

Sprzedaż po 5 latach

W sytuacji, gdy podatnik sprzedaje nieruchomość po upływie 5 lat od zakończenia roku, w którym został obdarowany przedmiotem darowizny, obowiązek podatkowy nie zachodzi. Urząd skarbowy nie jest uprawniony do dochodzenia należności za taką transakcję.

Więcej informacji na temat sprzedaży domu, który otrzymaliśmy z darowizny znajdziesz na stronie www.