Pompy przemysłowe – niezawodne tłoczenie mediów.

Pompy w przemyśle to ważny element. Urządzenia te pracują właściwie w każdym rodzaju przemysłu, ale i nie tylko. Pompują wodę, ścieki, tłoczą kwasy, zasady, dozują detergenty i środki chemiczne, przetłaczają gęste i lepkie media. Zróżnicowanie mediów, warunków aplikacji, ma swoje odzwierciedlenie w zróżnicowanej ofercie pomp.

Pompy przemysłowe muszą często spełniać określone warunki, czy to względem wymiarów, wydajności, wykonania materiałowego. Dla przykładu, pompy pracujące w przemyśle spożywczym muszą spełniać warunki higieniczne, a materiał z jakiego są wykonane musi być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Innym rodzajem są pompy magnetyczne. Te nie posiadają uszczelnienia mechanicznego, dzięki czemu nie ma problemu z ewentualnym przeciekiem cieczy. Popularną grupą pomp pracujących w przemyśle są pompy odśrodkowe. Te spotykane są praktycznie w każdym sektorze przemysłu, tłoczą wodę, ścieki i różnego substancje chemiczne. Ważną grupę pomp przemysłowych stanowią pompy z wirnikiem elastycznym. Pompy tego rodzaju mają zdolność tłoczenia różnego rodzaju medium, a ich możliwość tłoczenia pozwala na pracę w różnych obszarach przemysłu. W przemyśle kosmetycznym, chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, procesach uzdatniania wody, technice basenowej oraz innych aplikacjach pracują pompy dozujące. Zadaniem tych pomp jest dokładne i precyzyjne podawanie określonej wcześniej dawki medium.

Skuteczne rozwiązanie pompowe wymaga technicznej analizy aplikacji i jej wymagań. Należy nadmienić, że prawidłowy dobór rodzaju pompy, ściśle wiąże się z jej efektywnością, niezawodną pracą i żywotnością. Nawet najlepsza i najnowsza pompa, która została nieprawidłowo dobrana nie będzie spełniać swego zadania. Dlatego dobór pomp dla przemysłu powinien być dokonany przez osoby specjalizujące się w technice pompowej, posiadające właściwą wiedzę techniczną oraz charakterystykę warunków i wymagań danej aplikacji. Niewłaściwy wybór urządzenia pompowego, będzie prowadził do częstych awarii pompy.