Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Na placach budów, gdzie nie trudno o wypadek, należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP. W przypadku pracy na wysokości, może bowiem, wystąpić zagrożenie od strony spadających narzędzi.

Pracownicy, powinni być zaopatrzeni w odpowiednie pasy narzędziowe,jakie pozwolą nosić im narzędzia w taki sposób, by nie spadały na osoby pracujące niżej. Potrzebna będzie również odpowiednia dokumentacja taka jak plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który wymagany będzie na budowie, gdzie przewidywane roboty budowlane trwały będą dłużej niż miesiąc, a jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej dwudziestu pracowników. Odpowiednie rozplanowanie prac, pomoże nam w zachowaniu bezpieczeństwa na placu budowy. Do dbania o zachowanie przepisów BHP, powinna wyznaczona być odpowiednia osoba. należy zadbać przykładowo aby pracownicy nosili kaski, ochronne, które będą chroniły ich głowy, przed spadającymi przedmiotami. W przepisach BHP, będzie również mowa o odpowiednim wyposażeniu spawaczy, którzy powinni nosić specjalne maski, jak również rękawice. W praktycznie każdym zakładzie pracy, trzeba przestrzegać przepisów BHP. Będzie to szczególnie ważne, w przemyśle ciężkim gdzie wykorzystywanych jest wiele narzędzi, jak również maszyn, będzie to szczególnie istotne, wystarczy pomyśleć o pracowniku, który przy tokarce, nie zachowuje zasad bezpieczeństwa.

Trzeba zatem uważać aby maszyna nie pociągnęła kończyny, za luźny materiał ubrania. W różnego rodzaju urządzeniach używających pił tarczowych trzeba również pamiętać, aby nie włożyć ręki zbyt blisko obracającej się piły.

Dlatego też firmy prowadzą szkolenia BHP, dla pracowników, aby zapoznali się z zasadami bezpiecznej pracy. Dodatkowo potrzebna będzie osoba która będzie prowadziła nadzór BHP Sosnowiec jest miastem, gdzie możemy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Przykładem może być również potrzeba zachowania bezpieczeństwa, w używaniu otwartego ognia. Zwłaszcza, wszędzie tam, gdzie do produkcji stosowane są materiały łatwopalne. Przykładem mogą być zakłady chemiczne, jak również petrochemiczne. W tych ośrodkach, szczególnie zwraca się na przestrzeganie zasad BHP. Przykładem, mogą być odpowiednie palarnie, czyli miejsca wyznaczone, gdzie można posługiwać się otwartym ogniem i palić papierosy.