Stosowanie herbicydów selektywnych w uprawach

Różnego rodzaju środki ochrony roślin mogą być stosowane na różne rośliny zasadniczo wyróżniamy herbicydy selektywne, czyli działające tylko na określony rodzaj roślin, jak równie wypalające i niszczące wszystkie rośliny na terenie na którym jest stosowany. Mogą być to przykładowo herbicydy specjalnie opracowywane na trawniki,…