Stosowanie herbicydów selektywnych w uprawach

Różnego rodzaju środki ochrony roślin mogą być stosowane na różne rośliny zasadniczo wyróżniamy herbicydy selektywne, czyli działające tylko na określony rodzaj roślin, jak równie wypalające i niszczące wszystkie rośliny na terenie na którym jest stosowany.

Mogą być to przykładowo herbicydy specjalnie opracowywane na trawniki, które pozwalają pozbyć się mniszka lekarskiego, w szczególności koniczyny i stokrotek, które są najpowszechniejszymi chwastami na trawnikach. Jednak zniszczy również inne chwasty dwuliścienne, podczas gdy trawy jednoliścienne przetrwają. W tym przypadku są to selektywne herbicydy przeznaczone dla roślin dwulistnych. Herbicydy stosuje się na trawnikach poprzez opryskiwanie lub stosowanie specjalnych nawozów do trawników. Czasem jednak chwasty są odporne, zatem należy powtórzyć oprysk. Chwasty dwuliścienne są wrażliwe na stosowanie herbicydów na etapie, gdy rośliny mają od jednego do trzech prawdziwych liści.

Stosowanie herbicydów selektywnych w uprawach

Zależy to zatem w dużej mierze od czasu w którym będziemy użytkować produkt.

Najważniejsze z nich to aplikacja herbicydu w okresie poprzedzającym kiełkowanie roślin czyli aplikacja przedwschodowa. Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metribuzynę i linuron mogą zniszczyć większość jednorocznych chwastów dwuliściennych. Herbicyd nie może dostać się do liści, dlatego stosuje się go przed kiełkowaniem, a czas jest zależny od rodzaju rośliny, jej odmiany, ale także od warunków atmosferycznych. Jeżeli dni wiosenne są cieplejsze sprawia że rośliny kiełkują wcześniej i odwrotnie w warunkach mniej sprzyjających. Na tej podstawie należy dokładnie określić czas aplikacji środków. Z pewnością zwalczanie chwastów w truskawkach, wymaga odpowiednich środków, warto stosować środki w czasie kiełkowania chwastów, ale można rozprowadzać je także do gleby, aby wstrzymywały kiełkowanie już w nasionach chwastów. Dzięki temu truskawka ma czas na wzejście bez zagrożenia ze strony chwastów, które wybierały by wodę i składniki mineralne z gleby.