Co to jest zespół Aspergera i czym się charakteryzuje?

Zespół Aspergera, znany również jako zaburzenie spektrum autyzmu bez upośledzenia umysłowego lub językowego, może być trudny do zdiagnozowania. Jest to zaburzenie rozwojowe, a dzieci z zespołem Aspergera mają trudności z kontaktami społecznymi z innymi, ich zachowanie i wzorce myślenia mogą być sztywne i powtarzalne.…