Co to jest zespół Aspergera i czym się charakteryzuje?

Zespół Aspergera, znany również jako zaburzenie spektrum autyzmu bez upośledzenia umysłowego lub językowego, może być trudny do zdiagnozowania.

Jest to zaburzenie rozwojowe, a dzieci z zespołem Aspergera mają trudności z kontaktami społecznymi z innymi, ich zachowanie i wzorce myślenia mogą być sztywne i powtarzalne. Dzieci z zespołem Aspergera wykazują słabe interakcje społeczne, obsesje, dziwne wzorce mowy, ograniczoną mimikę i inne osobliwe maniery. Mogą angażować się w obsesyjne czynności i wykazywać niezwykłą wrażliwość na bodźce zmysłowe.

Co to jest zespół Aspergera i czym się charakteryzuje?

Szkoła dla dzieci z zespołem Aspergera w Warszawie

Chociaż wszystkie dzieci z zespołem Aspergera są inne, to, co je wyróżnia, to ich niezwykłe umiejętności społeczne i obsesyjne zainteresowania. U dziecka z zespołem Aspergera może wystąpić jeden lub więcej z następujących objawów, jak nieodpowiednie lub minimalne interakcje społeczne, rozmowy prawie zawsze dotyczą dziecka lub określonego tematu, a nie innych, brak zrozumienia emocji lub mniej wyrazu twarzy, nieużywanie lub nie rozumienie komunikacji niewerbalnej, takiej jak gesty, mowa ciała i wyraz twarzy, mowa, która brzmi nietypowo, przykładowo jest płaska, wysoka, cicha, głośna lub zautomatyzowana.

Asperger to również obsesja na punkcie jednego lub dwóch konkretnych, wąskich tematów, denerwowanie się każdą drobną zmianą w rutynie, łatwe zapamiętywanie preferowanych informacji i faktów, niezdarne, nieskoordynowane ruchy, w tym trudności z pisaniem ręcznym, trudności w radzeniu sobie z emocjami, czasami prowadzące do wybuchów werbalnych lub behawioralnych, samookaleczania lub napadów złości, nie rozumienie uczuć lub perspektyw innych ludzi, nadwrażliwość na światło, dźwięki i tekstury.

Odpowiednim środowiskiem edukacyjnym może być zatem szkoła dla dzieci z aspergerem warszawa. Dzieci z zespołem Aspergera często nie wykazują opóźnień w rozwoju języka, mają dobre umiejętności gramatyczne i zaawansowane słownictwo, ale są też bardzo dosłowne, mają problem z używaniem języka w kontekście społecznym. W ich rozwoju poznawczym może nie występować oczywiste opóźnienie. Dzieci z zespołem Aspergera mogą mieć problemy z koncentracją i organizacją uwagi, ale zazwyczaj mają średnią inteligencję.