Fuzje i przejęcia firm

W przypadku kiedy jedna firma chce przejąć spółkę giełdową musi określić najlepszy moment.

Może być to przykładowo wykup akcji, jednak najkorzystniej będzie to zrobić, wówczas kiedy kurs akcji będzie możliwie najniższy. Trzeba zatem będzie przewidzieć przyszłe ceny, aby wydać jak najmniej. Inwestorzy giełdowi poszukują sposobów na przewidywanie wartości spółek giełdowych. Jednym z tego rodzaju instrumentów jest analiza techniczna, zajmuje się ona głównie analizowaniem wykresów, cen. Dzięki czemu można przewidywać kolejne zmiany cenowe. Jednak bardzo dobrze, kiedy do analizy technicznej dołączona jest również analiza fundamentalna, wówczas można mieć szersze spojrzenie na przyczyny zmian wartości, co powoli lepiej przeanalizować wykresy. Analitycy, zajmujący się analizą techniczną analizują wykresy, i porównywają je do innych starszych wykresów, dzięki czemu mogą odnaleźć pewne prawidłowości, które rządzą cenami rynkowymi akcji. Często wykres może dużo, powiedzieć zwłaszcza w o zmianach w okresie grudnia do lutego, gdzie k0oniec i początek roku, może mieć wpływ na ceny akcji, natomiast kolejny miesiąc może być miesiącem stabilizacji cenowej. Fuzje i przejęcia firm

Dzięki temu możemy śledząc na bieżąco zmiany cen akcji wybrać najlepszy okres do sprzedaży, jak i zakupu nowych akcji.

W przypadku fuzji powstaje całkowicie nowa spółka, celem fuzji może być przykładowo zwiększenie konkurencyjności na rynku. Może być to połączenie baz klientów i obszarów działania, tak aby firma stała się bardziej konkurencyjna. Wówczas może skuteczniej się rozwijać. Różne działy poprzednich firm, mogą wzajemnie się wspierać, tworząc nową jakość działania. Obecnie istnieje wiele firm doradczych, które wspierają fuzje i przejęcia. Mogą być to firmy prawnicze, które posiadają specjalistów z zakresu prawa spółek. Konieczna może być dogłębna analiza prawa, trzeba dowiedzieć się czy fuzja będzie zgodna z prawem. Często też aby fuzja była możliwa musi zostać spełnione szereg wymogów, które nakładają na spółki organy nadzorujące.