Na czym polega terapia integracji sensorycznej SI

Integracja sensoryczna to termin używany do opisania procesów zachodzących w mózgu, które pozwalają nam pobierać informacje, które otrzymujemy z naszych zmysłów, rozumieć je i odpowiednio reagować.

Mamy również zmysł przedsionkowy (równowagę), który mówi nam, jak ustawić nasze ciała i głowy, oraz zmysł świadomości ciała w przestrzeni, który pomaga nam wiedzieć, co robimy z naszymi stawami, mięśniami i więzadłami.

Na czym polega terapia integracji sensorycznej SI

Kiedy warto skorzystać z terapii integracji sensorycznej

U dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu teoretycznie deficyty przetwarzania sensorycznego powodują trudności, które wpływają na zachowanie i umiejętności życiowe. W rezultacie niektóre dzieci mogą być nadwrażliwe lub hipowrażliwe na bodźce z otoczenia. Na przykład głośna muzyka może powodować intensywny dyskomfort, podczas gdy jasne fluorescencyjne światła, które przeszkadzają innym, mogą przykuwać uwagę niektórych dzieci z ASD. Dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego mogą mieć trudności z umiejętnościami motorycznymi, równowagą i koordynacją wzrokowo-ruchową.

Niektóre dzieci będą szukać sposobów na osiągnięcie pewnych wrażeń i angażują się w zachowania autostymulujące, takie jak kołysanie się w przód i w tył, kręcenie się w kółko, uderzanie głową czy wkładanie do ust przedmiotów niejadalnych. Terapia integracji sensorycznej została opracowana w latach 70. i ma na celu pomóc dzieciom z problemami z przetwarzaniem sensorycznym w radzeniu sobie z trudnościami w przetwarzaniu bodźców sensorycznych. Sesje terapeutyczne są zorientowane na zabawę i mogą obejmować korzystanie ze sprzętu takiego jak huśtawki, trampoliny i zjeżdżalnie.

Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko ma trudności z przetwarzaniem sensorycznym, możesz je zapisać na terapię, jaką oferuje Instytut Rozwoju Dziecka. Integracja sensoryczna wykorzystuje również terapie, takie jak głęboki ucisk, szczotkowanie, kamizelki obciążeniowe i kołysanie, aby uspokoić i wyciszyć dziecko. Ponadto uważa się, że terapia integracji sensorycznej zwiększa próg tolerancji dziecka w środowiskach angażujących zmysły, sprawia, że zmiany otoczenia są mniej stresujące i wzmacnia pozytywne zachowania.