Propaganda w powojennej Polsce

Jak wiadomo propaganda polityczna, potrafi zniszczyć niejedno państwo.

Dziś również widzimy ją w telewizji publicznej, jednak żyjemy w czasach, kiedy mamy dostęp do innych źródeł informacyjnych, dzięki temu możemy wiadomości czerpać z wielu miejsc. W powojennej Polsce niestety jeszcze tak nie było. Środki przekazu były skierowane tylko dla propagandowych mediów. Przydział papieru był dostarczany tylko w określone miejsca, co miało przyczynić się do przekazywania tylko jednej słusznej, komunistycznej wizji świata. Media zachęcały Polaków do tępienia działań sabotażystów, przekazując nieprawdziwe i szkodzące informacje. W szkołach przedmioty były nasycone treściami socjalistycznymi, wykładano marksizm i leninizm, niemożliwe było słuchanie stacji zagranicznych. Wszyscy byli na swój sposób represjonowani. Ci, którzy działali w opozycyjnych grupach, byli wyłapywani, sądzeni, wsadzani do więzienia, zsyłani na Sybir lub rozstrzeliwani. Takie osoby, które zostały osądzone przez ówczesną władzę, mają prawo do starania się o odszkodowanie dla osób represjonowanych.

Propaganda w powojennej Polsce

Jak można uzyskać odszkodowanie?

Prawo o odszkodowanie dla osób represjonowanych mają osoby, u których sąd wyda unieważnienie ówczesnego orzeczenia, czyli aktu skazania przez władze komunistyczne. Również wszystkie osoby represjonowane w związku z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Osoby pełniące służbę wojskową za działania niepodległościowe od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku. Dzieci matek skazanych, które były z nimi w więzieniu lub kiedy ich matka była z nimi w ciąży i przebywała w więzieniu, lub w innym miejscu odosobnienia. Niestety część z tych osób już nie żyje, ale o odszkodowanie dla osób represjonowanych mogą wystąpić także dzieci, rodzeństwo lub małżonek osoby pokrzywdzonej poprzez swoje działania niepodległościowe. Doświadczoną i wykwalifikowaną w tej kwestii kancelarią jest, mieszcząca się we Wrocławiu Kancelaria Adwokacka Ewa Wąsowicz, dostępna pod adresem: odszkodowanie dla osób represjonowanych.