Terminy składania rozliczeń podatkowych

Każdy, kto w danym roku podatkowym uzyskał określone dochody, jest zobowiązany do tego, aby w kolejnym roku złożyć zeznanie podatkowe do właściwego dla siebie miejsca zamieszkania. Z tego obowiązku zwolniony nie jest nikt, a zatem nie można tego obowiązku pominąć.

Warto dodać, że obecnie nie ma konieczności udania się bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, ponieważ możemy swoją deklarację podatkową złożyć w formie elektronicznej, z czego też korzysta obecnie coraz większa grupa osób. Jak najbardziej wskażemy na tę możliwość jako bardzo korzystną, ale to nie wszystko, co powinniśmy na ten temat wiedzieć. Bardzo istotnym szczegółem w tym względzie jest na pewno termin składania deklaracji podatkowych.

Przekroczenie tego terminu wiąże się z pewnymi karami nakładanymi przez Urząd Skarbowy. Mamy możliwe dwa terminy obowiązujące dla różnych grup podatników. Pierwszy z nich to 31 stycznia, a drugi to 30 kwietnia. Ten pierwszy termin dotyczy osób, które składają formularze PIT16A, PIT19A oraz PIT28. Mowa o podatnikach rozliczających się na zasadach karty podatkowej, o duchownych oraz o osobach rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Wszystkie pozostałe osoby mają czas do 30 kwietnia na to, aby złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym stosowną deklarację podatkową. Mowa jest o osobach, które składają formularze PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 oraz PIT 39.

Terminy te są obligatoryjne i ostateczne. Po ich upływie będziemy mieli do czynienia z owymi karami, o których mowa była nieco wcześniej.

Na pewno więc nie warto tych terminów przekraczać, aby nie narażać się na określone nieprzyjemności. Dodatkowo, aby móc nieco więcej na ten temat się dowiedzieć, możemy jak najbardziej zajrzeć na stronę internetową http://urzadskarbowy24.pl/terminy-rozliczenia-rocznego-pit-w-2018/. Umieszczone tam dane pozwolą nam na uzyskanie pełnej wiedzy na temat owych obowiązujących nas terminów składania deklaracji podatkowych.