Zabezpieczenia instalacji gazowych

Korzystanie z gazu to ogromny komfort dla wielu mieszkańców domów jedno- i wielorodzinnych. Aby to jednak było możliwe, konieczne jest wykonanie projektu a następnie zainstalowanie przyłącza gazowego. Kluczem każdej instalacji jest odpowiednie zabezpieczenie. Czy używanie gazu może być w 100% bezpieczne?

Instalacja gazowa musi być wykonana w taki sposób, aby była bezpieczna. Niewłaściwy montaż poszczególnych elementów instalacji mógłby zakończyć się ogromnym niebezpieczeństwem. Podczas gdy spółka gazownicza odpowiada za wykonanie infrastruktury do miejsca zaworu gazowego włącznie, o tyle dalszą część instalacji gazowej, wpierw podziemnej, a następnie wewnętrznej, trzeba wykonać samemu lub raczej skorzystać z usług firm wyspecjalizowanych w tych czynnościach takich jak np. Geoprojekt.
Współcześnie gaz do domów jednorodzinnych doprowadzany jest za pomocą giętkich rur polietylenowych o średnicy zwykle DN32. Rury są specjalnie zabezpieczane i oznaczane przed zasypaniem w ziemi. Należy pamiętać, że we wszystkich miejscach krzyżowania się rur konieczne jest zabezpieczenie za pomocą specjalnych rur osłonowych.
Wewnętrzne elementy instalacji gazowej w domu jednorodzinnym składają się z armatury rewizyjnej, ochronnej i regulacyjnej. W przypadku korzystania z kuchenek gazowych korzysta się także z szybkozłączek i armatury czerpalnej. Każda instalacja musi posiadać gazomierz, umieszczony najlepiej w miejscu osłoniętym.

Wentylacja i regularne przeglądy podstawą bezpiecznej instalacji gazowej

Po wykonaniu przyłącza gazowego zawsze ma miejsce testowanie szczelności systemu. Sprawdzeniu podlegają także wszystkie elementy wentylacyjne, które nawet przed wykonaniem przyłącza muszą być ocenione przez certyfikowanego mistrza kominiarskiego. Jeśli więc wszelkie testy przyniosły rezultat pozytywny, można być pewnym, że nie przytrafi się nic negatywnego.
W dłuższym horyzoncie czasowym o bezpieczeństwo instalacji gazowej należy jednak dbać samemu. Najistotniejszą kwestią są regularne przeglądy instalacji gazowej, które powinny być dokonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Obowiązek przeglądów instalacji bywa ignorowany w niektórych nieruchomościach i przez to stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tym bardziej istotne staje się to w przypadku domów wielorodzinnych. Bywa i tak, że ktoś bez wiedzy innych rodzin dokonuje jakiejś przeróbki instalacji samowolnie, która może spowodować zagrożenie. Kluczowe okazuje się więc dokonanie przeglądu, który zweryfikuje stan instalacji gazowej. Należy pamiętać, że w przypadku wskazanych podczas kontroli braków, uchybień lub uszkodzeń instalacji, które zagrażają bezpieczeństwu mieniu, zdrowiu i życiu, brak ich natychmiastowej naprawy zgodnie z prawem podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do dwunastu miesięcy.

Podsumowując, instalacja gazowa może być całkowicie bezpieczna, jednak konieczne jest spełnienie dwóch czynników. Pierwszy to wybór dobrej firmy, odpowiedzialnej za wykonanie przyłącza. Drugi leży po stronie użytkowników i dotyczy zapewnienia regularnych badań stanu technicznego, oceny dostępu do poszczególnych elementów instalacji i sprawdzania drożności przewodów wentylacyjnych.